close up of man sitting with his smartphone in front of a laptop

Pogoji uporabe

Studo App

Ti pogoji storitve veljajo za aplikacijo "Studo", aplikacijo "OTH AW", mobilno aplikacijo "SRH" in spletno aplikacijo "Studo Connect" (v nadaljevanju "aplikacija"). Z aplikacijo Studo vam želimo ponuditi možnost enostavne in učinkovite organizacije vašega vsakdanjega študijskega življenja.

Z aplikacijo lahko dostopate do vseh pomembnih spletnih strani vaše univerze, ne glede na to, kje se nahajate. Kako deluje? Studo je brskalnik, podoben brskalnikom Chrome, Safari, Internet Explorer itd. le prikaz nekaterih vsebin je optimiziran za mobilne naprave. Spletna mesta podprtih univerz so delno poenostavljena in optimizirana za mobilne naprave. Kot podjetje za izobraževalno tehnologijo smo neodvisni tretji ponudnik in storitev aplikacije ponujamo neposredno vam kot študentu. Poleg tega imamo z nekaterimi univerzami sklenjeno razvojno partnerstvo ali sodelovanje, da vam aplikacijo, vključno z vsemi dodatnimi funkcionalnostmi, zagotovimo brezplačno.

Če vas skrbi prijava v aplikacijo Studo z vašim računom, preberite naše pogoje uporabe in politiko zasebnosti. Vaši osebni podatki za dostop bodo seveda poslani le strežniku vaše univerze, pri čemer ne bo prišlo do shranjevanja ali obdelave vaših osebnih podatkov za dostop zunaj območja, ki je lokalno šifrirano v aplikaciji in zaščiteno z operacijskim sistemom. Če imate v zvezi z aplikacijo kakršna koli vprašanja ali povratne informacije, se obrnite na nas v območju za podporo v aplikaciji!

Prijetno uporabo aplikacije!

Splošni pogoji uporabe in politika zasebnosti

Spletno aplikacijo in aplikacijo "Studo", "OTH AW App", "SRH mobile App" ali MyUni (v nadaljevanju "aplikacija"), nameščeno na terminalski napravi tega uporabnika, razvija in upravlja podjetje Student & Campus Services GmbH, Joanneumring 3, 8010 Gradec (v nadaljevanju "Studo").

Student & Campus Services GmbH, FN543074p
Joanneumring 3
8010 Graz, Austria

support@studo.com
studo.com

1. Odgovornost:

Studo v okviru aplikacije povzema spletne ponudbe univerz. Aplikacija je poseben brskalnik, ki ponuja različne vnaprej določene spletne povezave, vključno s povezavami univerz. Studo ne prevzema nobene odgovornosti za aktualnost, vsebino ali razpoložljivost prikazane vsebine, saj te podatke zagotavlja izbrana univerza. Poleg tega družba Studo ne odgovarja za funkcionalni obseg in brezhibno delovanje aplikacije. V dovoljenem obsegu so zahtevki zoper družbo Studo in izbrano univerzo omejeni na hudo malomarno in namerno ravnanje; to ne velja za telesne poškodbe. Družba Studo ne odgovarja za izgubo podatkov ali poškodbo zadevne končne naprave ali podatkov.

2. Obseh storitev:

Del informacij, predstavljenih v tej aplikaciji, zagotavlja posamezna univerza. Aplikacija se uporablja izključno za vizualno predstavitev podatkov, s čimer se uporabnik strinja s sprejetjem pogojev uporabe. Studo si pridržuje pravico do spremembe, dopolnitve, izbrisa ali popolne odstranitve obsega aplikacije in ponujenih storitev brez predhodnega obvestila in brez navedbe razlogov.

3. Vsebina zunanjih spletnih mest:

Studo in izbrana univerza ne odgovarjata za vsebino spletnih strani tretjih oseb, Studo ne preverja vsebine zunanjih povezav.

4. Kontakti:

Aplikacija ne dostopa do nobenih podatkov o stikih v napravi.

5. Dostop do nenatančnega položaja:

Aplikacija aktivira informacije o lokaciji zadevne končne naprave, ki jih zagotovita Google ali Apple, da ugotovi približen položaj končne naprave. To je privzeto izklopljeno in zahteva izrecno soglasje uporabnika, če to zahteva funkcija, ki jo zahteva uporabnik.

6. Dovolenja naprave:

Aplikacija bo uporabljala funkcije (API), ki jih zagotavlja operacijski sistem naprave, samo na način, ki ga zahteva operacijski sistem.

7. Internetna povezava:

Aplikacija potrebuje dostop do interneta, da lahko neposredno pridobi podatke in jih da na voljo uporabniku. Obdelavo in pripravo podatkov izvaja infrastruktura Studo. Aplikacija prenaša podatke izključno v okviru predpisov o varstvu podatkov.

8. Studo chat in Studo Connect:

Studo Chat uporabnikom omogoča izmenjavo informacij v aplikaciji. Z aplikacijo Studo Connect lahko organizacije v univerzitetnem okolju ali organizacije, ki se osredotočajo na študente, delijo informacije. Vsebina je lahko - če je to tehnično mogoče - sestavljena iz besedil, slik, filmov in programske opreme. Predpogoj za posredovanje vsebine je, da ima zadevni uporabnik potrebne pravice za objavo vsebine. Pri zagotavljanju vsebine uporabnik izjavlja, da ima vse pravice za objavo vsebine. Studo Chat se lahko uporablja samo v nekomercialne namene. Uporabnik nima pravice aktivirati in uporabljati storitev Studo Chat ali Studo Connect. Studo si pridržuje pravico, da brez navedbe razlogov ne registrira uporabnikov in da izbriše ali blokira obstoječe uporabnike. Registracija uporabniku ne daje pravice do uporabe Studo Chat ali Studo Connect. Uporabnik se zavezuje, da za uporabniško ime ne bo izbral izrazov, ki vsebujejo kletvice, žaljivke ali imena blagovnih znamk in/ali dajejo vtis, da je uporabnik predstavnik družbe Studo. Poleg tega za uporabniško ime ne sme izbrati nobene označbe, ki je zavajajoča glede uporabnikove sposobnosti ali ki krši pravila ravnanja. Ker družba Studo ne more ugotoviti, katera oseba se dejansko skriva za uporabniškim profilom, družba Studo ne jamči za dejansko identiteto svojih uporabnikov. Uporabnik nima pravice do objave vsebine, ki jo je posredoval. Studo si pridržuje pravico, da vsebine ne objavi brez navedbe razlogov in brez obvestila ali da že objavljeno vsebino blokira ali izbriše. Uporabnik je odgovoren za to, da vsebina, ki jo posreduje, ne krši konkurenčnih, blagovnih, osebnih, avtorskih ali drugih pravic tretjih oseb in da je pooblaščen za objavo vsebine v Studo Chat ali Studo Connect. Uporabnik se zavezuje, da bo družbi Studo povrnil škodo in ji ne bo povzročil škode za vse zahtevke tretjih oseb v zvezi z vsebino, ki jo je zagotovil uporabnik. Uporabnik podeli družbi Studo pravico do uporabe vsebine, ki jo objavi uporabnik, v obsegu, v katerem lahko družba Studo objavi vsebino v svojih tiskanih in spletnih medijih in v katerem lahko partnerji za sodelovanje družbe Studo objavijo vsebino na svojih spletnih straneh. Uporabnik nosi vse razumne stroške, ki jih ima družba Studo v zvezi z vsebino uporabnika zaradi kršitve pravic tretjih oseb, vključno s stroški pravne obrambe. To ne vpliva na nadaljnje pravice ali odškodninske zahtevke družbe Studo do uporabnika. Studo ni odgovoren za nobeno vsebino, ki jo je uporabnik objavil na portalu Studo. Uporabniki in prizadete osebe, ki menijo, da so bile z vsebino kršene njihove pravice, lahko te morebitne kršitve prijavijo Studu neposredno v klepetu ali na drugi stopnji na e-poštni naslov support@studo.com. Uporabnik je odgovoren za vsebino, ki je objavljena v klepetu Studo Chat ali Studo Connect pod njegovim uporabniškim imenom. Za uporabnika veljajo splošna pravila obnašanja:

Pravila obnašanja za Studo Chat in Studo Connect:

Tako kot ima vsaka igra svoja pravila, imata tudi Studo Chat in Studo Connect pravila obnašanja, ki omogočajo dobro sodelovanje. Da bi omogočili to dobro sodelovanje, se uporabniki Studo Chata in Studo Connect zavezujejo, da ne bodo objavljali vsebin, ki kršijo ta pravila obnašanja v Studo Chatu in Studo Connect:

Vsebina krši pravila obnašanja, če

 • je žaljiva, nespodobna, nespodobna ali rasistična;

 • moti, prekinja ali neupravičeno obremenjuje Studo

 • promovira ali spodbuja ali predstavlja kakršno koli nasilje nad skupinami ali posamezniki;

 • ni primerna za mladoletnike;

 • vsebuje elektronske ključe, ki niso javni;

 • zahteva od drugih uporabnikov, da posredujejo elektronske ključe ali osebne podatke;

 • vsebuje povezave do spletnih strani, ki kršijo ta pravila ravnanja;

 • vsebuje informacije in/ali podatke o zelo osebnem področju življenja ljudi;

 • žali in grozi posameznikom ali skupinam;

 • vsebuje neresnično vsebino o posameznikih ali skupinah;

 • je bila ustvarjena s samodejnimi skriptami ali programi (boti)

 • krši pogodbene ali druge pravice tretjih oseb;

 • lahko poslabša delovanje strojne in programske opreme;

 • krši veljavne zakone in predpise.

Poleg teh pravil vedenja veljajo tudi Smernice skupnosti Studo Chat, ki pojasnjujejo temelje komunikacije in sistem poročanja.

9. Predpisi o varstvu podatkov:

Varovanju vaših podatkov pripisujemo velik pomen. Da bi vas v celoti obvestili o uporabi osebnih podatkov, vas prosimo, da preberete naslednje informacije o varstvu podatkov: Pravilnik o zasebnosti Studo App. Za pravne spore, ki izhajajo iz uporabe tega spletnega mesta, se uporablja izključno avstrijsko pravo. Uporaba Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, referenčnih norm IPRG in Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Uredba Rim I), je izključena.